Kontaktní
informace
MgA. Miroslav KRUŽEL
dizajnér
+421 905 752 117
Ing. Ján KRUŽEL
stavebný inžinier
+421 907 310 981
Ing. arch. Branislav KRUŽEL
architekt
+421 905 631 926
Roman KARCZMARCZYK
marketing
+420 606 022 795
KockanDesign / Office
Bôrická 1818/13
010 01 Žilina
Slovenská republika
KockanDesign / Sídlo
A. Hlinku 425/6
01301 Teplička nad Váhom
Slovenská republika