Zatraktívnenie fasády rodinného dvojdomu
Zadanie od investora bolo "zatraktívniť fasádu rodinných dvojdomov". Čo myslíte, podarilo sa nám splniť požadovanú úlohu?
TERMÍN REALIZACE: 04. októbra 2021
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER