Náhled z nášho pripravovaného katalógu
Náhľad na prvé domy z nášho pripravovaného katalógu. Liv Grete, Gun Margit, Solveig... DomDom nebude ako iné katalógy. Viac sa dozviete už onedlho, alebo na vyžiadanie priamo u nás.
TERMÍN REALIZACE: 07. SEPTEMBRA 2015
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER