Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu na Kysuciach
Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu na Kysuciach. Štúdia zachováva pôvodný vzhľad stavby, ktorý je doplnený modernými prvkami. Akcia v spolupráci s Ing. arch. Branislavom Kruželom.
TERMÍN REALIZACE: 27. JANUÁRA 2016
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER