Rodinný dom "Slnečný dvor A", Závodie
Po projekčnej časti sme pre klienta vypracovali aj vizualizácie domu. Poslúžia ako materiál na podporu predaja. Z tohto projektu sa už pomaly stáva "katalógový", nakoľko sa realizujú už 3 stavby.
TERMÍN REALIZACE: 07. SEPTEMBRA 2016
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER