Projekt rodinny dom Tiril
Začíname pracovať na projekte rodinného domu pre mladú rodinu. Pre potreby prvotnej prezentázie sme vypracovali štúdiu, ktorá okrem iného obsahovala jednoduché vizualizácie. Páčia sa Vám?
TERMÍN REALIZACE: 17. augusta 2018
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER