Projekt rodinného domu, Trnové
Ďalší z projektov rodinných domov na predaj v spolupráci s Rh+. Autorom návrhu je Ing. arch. Tibor Kočuta. Projekt spracoval MgA. Miroslav Kružel.
TERMÍN REALIZACE: 09. apríla 2019
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER