Vizualizácia rodinného domu Rudina
Pre nášho klienta sme vytvorili fotorealistické vizualizácie rodinného domu, ktorý je určený na predaj. Ako podklad slúžil projekt pre stavebné povolenie.
TERMÍN REALIZACE: 20. júna 2019
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER