Vizualizácia rodinného domu - Bytčica
Ďaľšie vizualizácie exteriéru rodinného domu pre potreby developera. Tentokrát to bolo niečo modernejšie. Podkladom bol opäť projekt pre stavebné povolenie.
TERMÍN REALIZACE: 07. februára 2021
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER