Vizualizacie "Park Raj", Rajecké Teplice
Pre prezentáciu developerského projektu sme klientovi vytvorili vizualizácie exteriéru celého komplexu. Ako podklad slúžili dodané projekty a výškopis.
TERMÍN REALIZACE: 06. marca 2020
Dizajnér vytvára poriadok v chaose. Dokáže jasne komunikovať myšlienky prostredníctvom organizovania a manipulovania slov a obrázkov.
Miroslav KRUŽEL
ARCHITEKT A DESIGNER